AA-BR

2

Feine harte Spitze


AM-BR

2

Feine harte Spitze

AM-BR

Länge

mm

Inches

115

4 1/2


P-BR

2

Feine Spitze

P-BR

Länge

mm

Inches

125

5


SS-BR

2

Sehr feine lange Spitze

SS-BR

Länge

mm

Inches

135

5 1/4


1-BR

2

Mehrzweck, feine Spitzes

1-BR

Länge

mm

Inches

120

4 3/4


2A-BR

2

Sehr beliebte flache Spitze

2A-BR

Länge

mm

Inches

120

4 3/4


3-BR

2

Feine Spitze

3-BR

nge

mm

Inches

120

4 3/4


3C-BR

2

Schmale feine Spitze

3C-BR

Länge

mm

Inches

110

4 1/4


5-BR

2

Extra feine, sehr scharfe Spitze

5-BR

Länge

mm

Inches

110

4 1/4


7-BR

2

Geschwungene, sehr feine Spitze

7-BR

Länge

mm

Inches

115

4 1/2