1390W-SA / 1390W-SA-STD / 1490W-SA

2

Wafer Handling Tweezers, for 2 1/2" uo to 5" Wafers

Reference Characteristics
1390W-SA Black ESD Safe
1390W-SA-STD Grey Static Dissipative
1490W-SA White DELRIN 500

1390W-SA / 1390W-SA-STD / 1490W-SA

Reference

Length

 

mm

Inches

 1390W-SA

115

4 1/2

1390W-SA-STD

115

4 1/2

1490W-SA

115

4 1/2


T5508W-SA / T5508W-SA-STD / T5608W-SA

2

Wafer Handling Tweezers, for 3" up to 8" Wafers

Reference Characteristics
T5508W-SA Black ESD Safe
T5508W-SA-STD Grey Static Dissipative
T5608W-SA White DELRIN 500

T5508W-SA / T5508W-SA-STD / T5608W-SA

Reference

Length

 

mm

Inches

T5508W-SA

130

5 1/8

T5508W-SA-STD

130

5 1/8

T5608W-SA

130

5 1/8


T5509W-SA / T5509W-SA-STD / T5609W-SA

2

Wafer Handling Tweezers, for 3" up to 8" Wafers

Reference Characteristics
T5509W-SA Black ESD Safe
T5509W-SA-STD Grey Static Dissipative
T5609W-SA White DELRIN 500

T5509W-SA / T5509W-SA-STD / T5609W-SA

Reference

Length

 

mm

Inches

T5509W-SA

135

5 1/4

T5509W-SA-STD

135

5 1/4

T5609W-SA

135

5 1/4


T5510W-SA / T5510W-SA-STD / T5610W-SA

2

Wafer Pinzetten für 10" bis zu 15" Wafern

Reference Characteristics
T5510W-SA Black ESD Safe
T5510W-SA-STD Grey Static Dissipative
T5610W-SA White DELRIN 500

T5510W-SA / T5510W-SA-STD / T5610W-SA

Reference

Length

 

mm

Inches

T5510W-SA

145

5 3/4

T5510W-SA-STD

145

5 3/4

T5610W-SA

145

5 3/4